Kronika

Duchovní setkání pro rozvedené -11.1.2014

Sobotní duchovní setkání pro rozvedené, které pořádlo Centrum pro rodinu a sociální péči se konalo na faném úřadě na Petrově. Setkání vedl R.D. Ing. Jan Kotík. 

Rozvod a život rozvedených v církvi - 12.4.2014

V dubnu se konalo diecézní setkání pro rozvedené, které pořádalo Centrum pro rodinu a sociální péči.  Setkání bylo zahájeno mši svatou v kostele sv. Michala, kterou celebroval Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze. Následně jsme se přesunuli na brněnské biskupství,...

Duchovní obnova pro rozvedené - 18.-20.10.2013

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně připravilo pro rozvedené věřící katolíky duchovní obnovu, která se konala ve Volfířově nedaleko Kostelního Vydří. Obnovu vedl P.Martin Sedloň OMI. Duchovní obnova byla velkým přínosem pro nás všechny zúčastněné. Společné sezení, přednášky, modlitby, mše...

Duchovní setkání pro rozvedené - 4. května 2013

V sobotu 4. května se uskutečnilo duchovní setkání pro rozvedené na Farním úřadě na Petrově. Téma setkání, které vedl P. ThLic. Petr Šikula bylo "Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému" (Řím 8,28). Ke společné modlitbě, ztišení a přednášce se sešli čtyři ženy a dva muži. O půl dvanácté...