Modlitební setkání

Modlitební setkání

Průběh modlitebního setkání (od října 2014 - prosinec 2016)

 • Setkání probíhá pod vedením Otce Jana Kotíka
 • Na úvod se sdílíme, co jsme prožili, co nám udělalo radost.......
 • Modlitba k Duchu svatému za vedení modlitebního setkání
 • Četba z Písma svatého
 • Chvíle ztišení
 • Co nás oslovilo z četby Písma svatého 
 • Modlitba - chvály, děkování, prosby
 • Otče náš....
 • Zdávas Maria....

Od října 2014 jsme se začali scházet na faře v Brně Řečkovicích 1x za měsíc. Setkání probíhaly pod vedením R.D.Ing. Jana Kotíka. 

 

Průběh modlitebního setkání (květen 2013 - červen 2014)

 • Modlitba k Duchu svatému za vedení modlitebního setkání
 • Četba z Písma svatého - žalm, evangelium
 • Chvíle ztišení
 • Modlitba - chvály, děkování, prosby
 • Litanie ke svaté paní Zdislavě za obnovu rodin ve světě, našich osobních starostí, trápení a proseb
 • Otče náš....
 • Zdávas Maria....
Scházeli jsme se ve středu na faře na Petrově (farní kavarna) od 18:30 hod 1x za 14 dní (lichý týden).