Duchovní setkání pro rozvedené - 16.ledna 2016

V lednu se uskuteční jednodenní duchovní obnova pro rozvedené, kterou pořádá CRSP Brno.

16.ledna 2016 - fara Petrov, více na:

crsp.cz/neuplne-rodiny/204-duchovni-obnova-pro-rozvedene