Prázdniny

Během prázdnin se konají pravidelná modlitební setkání našeho společenství. Přijďte se s námi modlit každý čtvrtek v 18:30 hod na faru na Petrově.