Zveme Vás na pěší pouť na Vranov u Brna, která se koná každou 1.sobotu v měsíci.
 
Sraz v 9:05 hod u kapličky v Útěchově odkud jdeme společně pěšky na Vranov, po cestě se modlíme růženec a mše svatá začíná v 11:00 hod v kapli na Vranově. Sebou svačinu a pití. Návrat možno autobusem nebo opět společně pěšky z Vranova do Útěchova na autobus. 
 
Termíny na rok 2019
5. ledna
2. února 
2. března
6. dubna
4. května
1. června
6. července
3. srpna
7. září
5. října
2. listopadu
7. prosince