Diecézní setkání pro rozvedené - 18.4.2015

V sobotu 18.dubna jsme se zúčastnili Diecézního setkání pro rozvedené, které organizovalo CRSP Brno.

Celé setkání bylo zahájeno slavením Mše svaté, která se konala v Katedrále sv. petra a Pavla na Petrově, kterou celebroval Mons. Mgr. Jiří Mikulášek.

Po Mši svaté jsme se přesunuli do přednáškového sálu, kde nás uvítala paní Mgr. Markéta Klímová z CRSP a blok s přednáškami zahájil úvodní modlitbou R.D.Ing. Jan Kotík, farář z Brna Řečkovic.

První přednáška byla na téma-Svátost smíření a duchovní doprovázení, kterou přednášel za asistence pana Marka R. D. Mgr. Jindřich Kotvrda PsL, MTh, PD.
Ježíš, Boží Služebník "nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu," ale "zřekl se sám sebe..." (Fil 2,7). Zbohatli jsme skrze jeho chudobu (2 Kor 8,9). Je-li člověk ochuzen o svátostné zdroje, může to znamenat šanci k objevení bohatství dalších zdrojů života s Bohem, které by jinak mohly zůstat nevyužity.
Po přednášce jsme se shromáždili v kostele sv. Michala, kde v kapili proběhla společná adorace, kterou vedl otec Kotík.

Abychom načerpali také obživu pro tělo, rozešli jsme každý na obědovou přestávku, po které následovali další dvě přednášky.

- Pocit viny v manželství a po rozvodu, kterou přednášela Mgr. Andrea Múdra, rodinná poradkyně z Bethesdy.
- Pravý a falešný pocit viny, kterou přednášel R. D. Mgr. Jindřich Kotvrda PsL, MTh, PD
Na cestě povolání k rozvinutí svého křestního potenciálu se potýkáme se svou vinou. Křesťanství je postaveno na jejím odpuštění. Je třeba rozlišit vinu skutečnou a zakoušenou. Žít drcen svojí vinou brání rozletu a tedy také budování Božího království. Falešná vina a pocit z ní vznikající může být snadno využit Božím nepřítelem k zabrždění a zdržování na cestě k plnosti života...

Na závěr nás čekalo milé překvapení a všichni jsme dostali nejen kněžské požehnání na cestu domů a životem, ale také novoknežské požehnání od P.Václava Hejče, kněze z Petrova.