Duchovní obnova pro rozvedené - 18.-20.10.2013

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně připravilo pro rozvedené věřící katolíky duchovní obnovu, která se konala ve Volfířově nedaleko Kostelního Vydří.

Obnovu vedl P.Martin Sedloň OMI.

Duchovní obnova byla velkým přínosem pro nás všechny zúčastněné. Společné sezení, přednášky, modlitby, mše svatá....to vše ještě více přispělo ke spokojenosti všech nás zúčastněných. Ubytování a strava na opravené faře ve Volfířově nemělo žádnou chybu. Pavla z Brna se o nás všechny s láskou a péčí starala, takže nám ke spokojenosti a poznávání Boží lásky vůbec nic nechybělo.

Velké díky patří jak organizátorům pobytu, tak i Otci Martinovi, který byl pro nás všechny k dispozici v každou chvíli.