Duchovní setkání pro rozvedené - 4. května 2013

V sobotu 4. května se uskutečnilo duchovní setkání pro rozvedené na Farním úřadě na Petrově.

Téma setkání, které vedl P. ThLic. Petr Šikula bylo "Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému" (Řím 8,28).

Ke společné modlitbě, ztišení a přednášce se sešli čtyři ženy a dva muži. O půl dvanácté jsme měli příležitost zúčastnit se mše svaté v kapli v kostele na Petrově. Poté následovala na faře konference, kde vzešla nová myšlenka a prosba o další společné akce pro rozvedené.  

Velkou podporou pro nás byla účast Mgr. Markéty Klímové, která dnešní setkání zorganizovala. Více se můžete dozvědět na stránkách Centra pro rodinu a sociální péči, která se věnuje neúplným a doplněným rodinám.

crsp.cz/neuplne-rodiny