Litanie ke svaté Zdislavě

 

LITANIE KE SVATÉ PANÍ ZDISLAVĚ

 
Pane, smiluj se!                               Pane, smiluj se!
Kriste, smiluj se!                              Kriste, smiluj se!
Pane, smiluj se!                               Pane, smiluj se!
Kriste, uslyš nás!                             Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!                           Kriste, vyslyš nás!
 
Bože, náš nebeský Otče,                smiluj se nad námi!
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,
 
Svatá Maria,                                    oroduj za nás!
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Svatá Matko matek,
Svatý Josefe,
 
Zdislavo, matko svatého života,    oroduj za nás.
Zdislavo, plná Ducha svatého,
Zdislavo, příklade dětské poslušnosti a ušlechtilého dospívání,
Zdislavo, vzore mladých lidí,
Zdislavo, přímluvkyně snoubenců,
Zdislavo, věrná a milující manželko,
Zdislavo, obětavá a laskavá maminko,
Zdislavo, moudrá vychovatelko svých dětí,
Zdislavo, denně posvěcující svou rodinu,
Zdislavo, štědrá pomocnice chudých a potřebných,
Zdislavo, obětavá ošetřovatelko nemocných,
Zdislavo, zastánkyně utlačovaných a ponižovaných,
Zdislavo, starostlivá osvoboditelko vězňů,
Zdislavo, pomocnice pronásledovaných
Zdislavo, láskyplná hostitelko cizinců,
Zdislavo, horlivá spolupracovnice kněží,
Zdislavo, budovatelko chrámů a útulků pro nemocné,
Zdislavo, pokorného smýšlení a radostné sebekázně,
Zdislavo, proniknutá láskou ke Kristu a jeho Matce,
Zdislavo, s láskou rozjímající utrpení našeho Pána Ježíše,
Zdislavo, šiřitelko pravého pokoje a Kristova míru,
Zdislavo, vždy pohotová k sebezáporu a oběti,
Zdislavo, věrná dcero Církve,
Zdislavo, duchovní dcero svatého Otce Dominika,
Zdislavo, chloubo rodné Moravy,
Zdislavo, ochránkyně severních Čech,
Zdislavo, perlo české šlechty,
Zdislavo, slávo a ozdobo Řádu Kazatelského,
Zdislavo, slávo a záštito města Jablonného,
Zdislavo, nebeská přímluvkyně národa našeho,
Zdislavo, blažená občanko Jeruzaléma nebeského,
Zdislavo, ochránkyně rodin, jejíž hrob Bůh stále vyznamenává mnohými milostmi a zázraky,
 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
 
V.Pros za nás, svatá Zdislavo
R. A za naše rodiny.
 
Modleme se:
Bože, Tvá služebnice svatá Zdislava osvědčovala lásku k Tobě
v každodenních starostech a v péči o svou rodinu i o trpící bližní.
Veď nás tak, abychom podle jejího příkladu i my využívali čas věrným
plněním Tvé vůle. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
 
 

 

 

Litanie ke sv. Zdislavě ke stažení

Litanie ke sv. Zdislavě.pdf (31504)