Pouť pro rozvedené - Znojmo - 8.4.2016

V rámci roku Božího milsordenství nás vzal o. Jan Kotík na pouť do Znojma, kde se konal pouť pro rozvedené. Měli jsme možnost zůčastnit se mše svaté, projít branou milosrdenství a modlit se za naše radosti a starosti. Po skončení mše svaté jsme přijali pozvání na společné setkání na faře, kde jsme dále hovořili na téma Božího milsordenství a odpuštění.