Rozvod a život rozvedených v církvi - 12.4.2014

V dubnu se konalo diecézní setkání pro rozvedené, které pořádalo Centrum pro rodinu a sociální péči. 

Setkání bylo zahájeno mši svatou v kostele sv. Michala, kterou celebroval Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze.

Následně jsme se přesunuli na brněnské biskupství, kde probíhala další část program. Po úvodním přivítání R.D. Ing. Janem Kotíkem následovaly přednášky: 

  • Otevřená cesta ke smíření - přednášel P. Mgr. Jan Serafim Smejkal, O.Carm.
  • Rozpad manželství a proces odpuštění - přednášel PhDr. Josef Zeman, CSc. – psycholog, rodinný poradce
  • "Jedy a protijedy v (po) rozvodové situaci - přednášel Mgr. Milena Mikulková – sociální pedagog
Diecízní setkání bylo ukončeno modlitbou a požehnáním.