Svatá rodina

Svatá rodino Nazaretská,

nauč nás

usebrání a vnitřnímu životu.

Dej, abychom byli otevřeni

dobrým vnuknutím

a slovům pravého učení.

Dej nám pochopit důležitost práce,

studia, osobního vnitřního života,

modlitby, jejímž svědkem je Bůh sám

v tichu našeho srdce!

Nauč nás pochopit význam rodiny,

jejího společenství lásky,

její prosté a přímé krásy,

jejího svatého

a neporušitelného charekteru.