Pravidelná setkání 

Setkání jsou určena pro všechny věřící muže a ženy, kteří si prošli nebo procházejí rozpadem manželství či dlouhodobého vztahu. 
 
Místo setkání: CRSP Brno, Biskupská 7, Brno
 
Program setkání: modlitba, přednáška, sdílení
 
E-mail:spolnadeje@seznam.cz. 
 
Termíny setkání v roce 2019, začátek v 18:00 hod.
15. února 
15. března
12. dubna
10. května
21. června
13. září
20. prosince
 
 
 

Přihláška na pravidelné setkání

Duchovní rozhovor 

V případě zájmu o duchovní rozhovor se obraťte na P. Jana Kotíka, faráře v Brně Řečkovicích. 

Mob: 777 975 888, e-mail: j.kotik@centrum.cz