Duchovní setkání pro rozvedené a osamělé muže a ženy

Setkání jsou určena pro všechny muže a ženy, kteří si prošli rozvodem či rozchodem. 
 
Místo setkání: CRSP Brno, Biskupská 7, Brno
 
Program setkání: modlitba, přednáška, sdílení
 
Kontaktní osoba: Alena Hrbková, e-mail:spolnadeje@seznam.cz. 
 
Nejbližší setkání bude začátkem roku 2019 v CRSP Brno, Biskupská 7, Brno. (přesný termín bude upřesněn)
 
 

Přihláška na duchovní setkání pro rozvedené a osamělé muže a ženy

Duchovní rozhovor 

V případě zájmu o duchovní rozhovor se obraťte na P. Jana Kotíka, faráře v Brně Řečkovicích. 

Mob: 777 975 888, e-mail: j.kotik@centrum.cz